Konfigurator produktu/sprzedaży jako narzędzie wspomagające masową indywidualizację.

Konfigurator produktów ułatwia zestawianie produktów ze składników. Składnikami mogą być części, pojedyncze produkty możliwe do łączenia, opcje oraz usługi. Składniki te można wybrać za pomocą konfiguratora i łączyć ze sobą. Podczas wyboru właściwości składników są kontrolowane pod kątem możliwości łączenia. Podstawą tej kontroli są reguły konfiguracji, z których może korzystać konfigurator produktów. Reguły konfiguracji określają tym samym liczbę możliwości konfiguracji.

Chcemy jednocześnie przedstawić Państwu film prezentujący konfigurację samochodu ford Mondeo.

Ford