W zakres usług postprodukcyjnych wchodzi kluczowanie zdjęć, niwelowanie niepożądanych cieni, balans kolorystyczny, retusz oraz przygotowanie do publikacji w sieci lub w poligrafii.

Zapraszamy do obejrzenia przykładów przed i po obróbce:

Wykonaną prezentacje można wyświetlac za pomocą RevolViewer jak również używając popularnych technologii takich jak:

Where to purchase Dihydrocodeine mail order without prescription view website Taking antacids or antidiarrhea medicines and this medicine too close together may prevent.

  • Adobe
  • Flash
  • QuickTime.